Close

How to Play

A partypoker versenyszabályai

Az alábbi szabályok vonatkoznak az összes versenyre, ha nincs más feltüntetve.

Nevezés

1. A Sit & Go versenyek azonnal megkezdődnek, amint a megfelelő számú játékos elfoglalta helyét.

2. A többasztalos versenyek előre meghatározott időpontban kezdődnek. A játékosok ülésrendje teljesen véletlenszerű.

3. A késői nevezés bizonyos többasztalos versenyeken érhető el. A nevezés az alábbi esetekben tekintendő lezártnak:

 • A verseny 1. szintje befejeződött.
 • Egy játékos kiesett a versenyből.
 • Minden hely foglalt.
 • A verseny elérte a maximális befogadóképességet.

4. Meghosszabbított késői nevezés: egyes többasztalos versenyekre felkínáljuk a meghosszabbított késői nevezés lehetőségét. Ebben az esetben a nevezés az 1. szint után is megengedett, akár a 2., 3. vagy későbbi szintek végéig is lehet nevezni.

A meghosszabbított nevezés az alábbi esetekben tekintendő lezártnak:

 • A lobby Versenyinfó ablakában meghatározott szint elérésre került.
 • A verseny elérte a maximális befogadóképességet.
 • A versenyen elérésre került az első fizetős hely.
 • Add-on és re-buy periódus végén.

5. A játékosok mindaddig törölhetik nevezésüket egy Sit & Go versenyről, amíg a verseny helyei be nem teltek.

6. A játékosok legkésőbb 15 perccel a verseny kezdőideje előtt törölhetik nevezésüket egy többasztalos versenyről, feltéve, hogy a nevezés még nyitva áll. Azon játékosok, akik kevesebb, mint 15 perccel a verseny kezdőideje előtt neveznek, már nem törölhetik nevezésüket.

7. Legkésőbb 15 perccel a verseny kezdési ideje előtt lehet törölni a nevezést az olyan versenyekről, melyek engedélyezik a késői nevezést.

Szabályok

8. A versenyek során minden játékosnak kötelezően be kell tennie a vakot, illetve a kezdőtétet (ante). Azon játékosok vak, illetve ante tétjei elvesznek, akik nincsenek jelen vagy nem állnak készen a játékra.

9. Minden menetrendszerinti versenyen ötperces szünet van érvényben óránként, ha nincs más feltüntetve.

10. Az új asztalhoz átültetett játékosok a lehető leghamarabb lapot kapnak.

11. Általában minden körben minden játékos sorra kerül a kis- és a nagyvak betételében. Az asztalok összevonása és a játékosok áthelyezése miatt bármikor előfordulhatnak azonban az alábbi esetek:

 • Egy játékosnak egy körben többször is be kell raknia a nagyvakot.
 • Ugyanazon játékos egymás után több körben is lehet osztó.
 • Egy játékos egy körben akár az egyik, akár mindkét vak berakásából kimaradhat.

12. Mivel ezek alapvetően véletlenszerűen fordulnak elő, egyik játékos sem jut hosszú távú előnyhöz, így a szabály minden játékos számára kellőképpen és egyenlően fair.

13. Közös lapos játékokban (Texas Hold’em és Omaha) az a játékos kapja az osztás jogát, akinek laphúzáskor a legmagasabb értékű lapot kapja. Ha két játékos azonos értékű lapot kap, akkor a pikk, kőr, káró, treff rangsor dönti el, hogy ki lesz az osztó.

14. Egy játékos összes zsetonja elvesztésével kiesik. Ez a re-buy versenyek kivételével az összes versenyre igaz.

15. Limit versenyeken (fix tét) minden licitkörben egy hívás és három emelés lehetséges. Ha csak két játékos maradt versenyben, akkor nincs korlátozva az emelések száma. Pot-limit és No-limit versenyeken nincs korlátozva az emelések száma.

16. Ha két játékos marad, akkor a nagyvak berakása után a kisvakot berakó játékos lesz az osztó. A kisvakot berakó játékos, vagyis az osztó következik elsőként a flop előtt, a flop után pedig ő cselekedhet másodikként.

17. Ha ugyanannál az asztalnál egy leosztásban két (vagy több) játékos esik ki, akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.

18. Ha különböző asztaloknál egy leosztásban két (vagy több) játékos esik ki, akkor a pénznyereményt egyenlően osztják el az azonos helyezést elérő játékosok között. Ebben az esetben mindannyian a legalacsonyabb helyezést kapják.

19. Amikor egy verseny leosztásról leosztásra zajlik (egyidejű osztás történik az asztalokon) és két vagy több játékos egy leosztásban esik ki (ugyanannál az asztalnál vagy különböző asztaloknál), akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.

20. A játékosoknak követniük kell a póker hagyományos illemszabályait. Az illemszabályokat megszegő játékosok kizárásra kerülhetnek a versenyből.

21. A versenyek során nem megengedett a passzív játék. Az minősül passzív játéknak, amikor egy játékos nem a lapjaihoz mért legnagyobb tétet rakja meg azzal a nyilvánvaló céllal, hogy egy másik játékost segítsen továbbjutni a versenyben.

22. Ha egy sorra kerülő játékos nem cselekszik időben (túllépi az időkorlátot), lapjai automatikusan dobásra kerülnek.

23. A versenyek előre meghatározott időpontokban átváltanak egyidejű osztásra (hand-for-hand). Ezzel lehetővé válik, hogy szükséges helyzetekben minden asztalon pontosan azonos számú osztás történjen.

Játékmegszakadási szabályzat

24. Egyasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos versenyek. Ha egy verseny technikai okok miatt megszakad, akkor az alábbi visszafizetési szabályzat lép érvénybe:

a. Amennyiben a verseny még nem kezdődött el:

 • minden regisztrált játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.

b. Ha a verseny elkezdődött, de a nevezés még folyamatban van (a verseny késői nevezés időszakban van):

 • a leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A játékban maradt játékosok visszakapják buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A versenyből kiesett játékosoktól begyűjtött buy-in összegek (a nevezési díjakat kivéve) a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerülnek szétosztásra a még versenyben lévő játékosok között.
 • A versenyen kizárólag a buy-inekből begyűjtött pénzösszegek kerülnek kifizetésre. A verseny garantált nyereményalapjába tartozó összegek nem kerülnek beszámításra a kifizetésekbe.

c. Ha a verseny elkezdődött és a nevezési időszak lezárult:

 • a leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. A játékban maradt játékosok visszakapják nevezési díjukat is.

d. Rendkívüli körülmények esetén, amikor a szolgáltatás minősége súlyosan degradálódott, például vis major, terroristatámadás, tűzeset vagy rosszindulatú DDoS támadás miatt, fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsunk versenyeket és a visszatérítsük a játékosok buy-in összegét és nevezési díját olyan versenyek esetén, ahol a tényleges összdíjazás kisebb lehet, mint a garantált nyereményalap. Ilyen esetekben minden játékos visszakapja a vonatkozó buy-in összeget és a nevezési díjat, beleértve a leállást megelőzően kiesett játékosokat is.

25. Sit & Go Hero versenyek. Ha a verseny technikai okok miatt félbeszakad, akkor az alábbi visszafizetési irányelvek lépnek érvénybe:

 • Amennyiben a verseny még nem kezdődött el.
  • Minden játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.
 • Amennyiben a verseny elkezdődött.
  • A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
  • A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. Az előre meghatározott fejpénz összege bekerül a teljes nyereményalapba, amennyiben még nem került kiosztásra. A játékban maradt játékosok NEM kapják vissza nevezési díjukat.

Egy Sit & Go Hero verseny csak az első kap kiosztását követően kezdődött el.

26. Re-buy versenyek. Minden re-buy és add-on összeggel a verseny teljes zsetonmennyisége növekszik. A re-buy versenyek teljes zsetonmennyisége a játékosok kezdőzsetonjaiból (beleértve az extra kezdőzsetonokat, ha van ilyen), valamint a re-buy és add-on kérelmek során a játékosoknak kiosztott összes zsetonmennyiségből adódik össze. Egy verseny teljes zsetonmennyisége folyamatosan növekszik tehát a re-buy és add-on kérelmek miatt. A végső mennyiség az add-on periódus vége után kerül kiszámolásra.

Ha egy verseny az add-on periódus alatt szakad meg, akkor a leállás idejekor aktuális zsetonmennyiség (beleértve a re-buy és add-on kérelmek által versenyhez hozzáadott zsetonokat) kerül felhasználásra a nyereményalap szétosztásához.

27. Minden versenyre vonatkozik a Szétkapcsolás-védelmi és játékmegszakadási szabályzat.

28. Fenntartjuk a jogot a versenyek előzetes bejelentés nélküli, tetszés szerinti időpontban történő törlésére, valamint kezdési időpontjaik módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy pókerversenyeink szabályait és szabályzatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. Az ilyen módosítások weboldalunk Versenyszabályok oldalán való megjelenést követően azonnal hatályba lépnek. Kizárólag a játékos felelőssége, hogy egy versenyre való nevezés előtt elolvassa az adott verseny szabályait és szabályzatait.

29. Az itt felsorolt versenyszabályok és irányelvek a játékos és a webhely közötti teljes egyetértést képviselik a játékos versenyeken történő részvételével kapcsolatban, kivéve az egyes versenyekre vonatkozóan a webhelyen külön közzétett pókerszabályokat.

30. A weboldal használatát a játékosok számára kivétel nélkül a Használati feltételekben foglaltak határozzák meg. Vita esetén a fent említett Használati feltételek a mérvadók.

 

Időbank versenyeken

Felhasználható döntési időtartalék a játékosok számára.

 

A funkció minden versenyen elérhető, és nagy segítség lehet a játékosok számára kulcsfontosságú döntések meghozatalában. Ha például egy river lap arról dönt, hogy az egyik játékosnak lesz-e sora, vagy egy másiknak színe, akkor a döntéshozatalok extra gondolkodási idővel járhatnak.

 

Minden játékos 30 másodperc időbankot kap egy verseny megkezdésekor. További 10 másodperc adódik a játékosok időbankjaihoz minden 3. szint után. A játékosok az időbankjuk időtartalmát használhatják fel, ha több időre van szükségük egy-egy döntéshez. Az időbank időtartalma minden használat után az elhasznált idővel automatikusan csökken.

 

Az Időbank gomb akkor jelenik meg, amikor az adott játékos nem cselekszik a rendelkezésre álló 30 másodperc első 15 másodpercében. Az Időbank funkciót az Időbank gomb megnyomásával kell aktiválni:

 

Az Időbank gomb ezt követően azonnal megjelenik a további lehetőségekkel.

 

Ha nem sikerül időben cselekedni vagy rákattintani az Időbank gombra, az Időbank az alábbi feltételek teljesülése esetén automatikusan aktiválódik:

 

 1. Játékos kapcsolódva van a rendszerhez, amikor cselekvési ideje lejár.
 2. Játékos zsetont rakott az aktuális potba.

 

Megjegyzés: a játékosoknak az Idő gombra kell kattintaniuk az Időbank funkció aktiválásához. Minden játékost legalább 5 másodperccel az időbank aktiválása előtt tájékoztatunk. Az Időbank funkció minden versenyen elérhető.

 

A chatmezőben egy üzenet jelenik meg a játékosok számára emlékeztetőül az elérhető Időbank funkcióra. 5 másodperccel a hagyományos cselekvési idő lejárta előtt felszólításra kerülnek a játékosok Időbankjuk használatára. Ezt követően az Időbank automatikusan aktiválódik és kijelzi az Időbankban elérhető időt:

 

A chatüzenetek 6 másodperccel a cselekvési idő lejárta előtt jelennek meg.

 

Időbank készpénzes játékokban

A funkció hasonlóan működik készpénzes asztaloknál is; minden játékos 30 másodpercet kap Időbankjába, amikor leül egy játékba. Az egyetlen különbség ennyi: minden 50. jutalékos leosztás után kapnak a játékosok további 10 másodpercet az Időbankba. A szoftverműködés teljes mértékben ugyanaz, mint versenyek esetén.